TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 5     (Sayfalar: 489-499)

Ortopedik cerrahi ve venöz tromboembolizm profilaksi ajanları: farmakolojik yöntemler

Hasan Hüseyin Ceylan 1, İbrahim Azboy 2

1 Muş Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Taravmatoloji Kliniği, Muş
2 İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.63
Görüntüleme: 516
 - 
İndirme : 1031

Majör ortopedik cerrahiler, venöz tromboembolizm (VTE) gelişimi açısından risk teşkil eder. Hastanın ameliyat sonrası dönemde komplike olmaması için, tüm güncel kılavuzlar tarafından VTE proflaksi uygulaması önerilmektedir. Bu uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda nihai bir fikir birliği olmamakla birlikte, farklı ajan ve rejim önerileri literatürde halen tartışılmaktadır. Bu derlemede, ortopedik cerrahi sonrası VTE proflaksisinde kullanılan ajanlar genel hatlarıyla ele alınmış; ilaçların etki mekanizmaları, kullanım şekilleri, doz ayarlamaları, olası toksisite durumları ve antidotları güncel literatür ışığında incelenmiştir. İdeal proflaksi ajanı belirlenirken hastaya özgü karar verilmeli ve devamlı güncellenmekte olan literatür kontrol edilmelidir.

Anahtar Kelimeler : venöz tromboembolizm; VTE; proflaksi