TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 5     (Sayfalar: 505-513)

Derin ven trombozu ve pulmoner emboli tedavisinde temel prensipler

Uğur Bengisun 1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Periferik Damar Cerrahisi Bilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.65
Görüntüleme: 494
 - 
İndirme : 2126

Venöz tromboemboli (VTE), özellikle travma ve ameliyat sonrası dönemde en ciddi ve en çok korkulan komplikasyonlardan biridir. Derin ven trombozu ve pulmoner emboliden oluşan VTE, hastanede yatan hastalarda ve hastane dışında morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerinden biridir. Bu derlemenin amacı, VTE konusunda halen mevcut tedavi yöntemlerini gözden geçirmektir; özellikle antikoagülan ve trombolitik tedavi, trombektomi ve filtre konuları irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler : tromboemboli; derin ven trombozu; pulmoner emboli; tedavi