TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 6     (Sayfalar: 514-522)

Kemik metastazının mekanizmaları

Merter Yalçınkaya 1

1 İstanbul Ortopedi Grubu, Şişli, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.66
Görüntüleme: 67
 - 
İndirme : 80

Kemik metastazı sık rastlanılan, kemiğin mimari yapısını zayıflatarak dayanılmaz ağrı ve patolojik kırıklara neden olabilen, hayatı tehdit eden düzeylerde hiperkalsemi ve spinal kord kompresyonu gibi ciddi klinik sorunlara yol açabilen, kanser olgularının yıkıcı ve masraflı bir komplikasyonudur. Kemik metastazlarının neden olabildiği klinik sorunların önüne geçmek için profilaktik cerrahi girişimlerden, palyatif radyoterapi ve kemoterapi uygulamalarından, belirli algoritmalar eşliğinde yararlanılmaktadır. Tüm bunlara rağmen, bir kanser türü kemiğe metastaz yaptıktan sonra, bu kanser türünün sıklıkla tedavi edilemez bir aşamaya geldiği kabul edilir. Bu görüşün değişebilmesi için, kemik metastazının nasıl geliştiğinin, hücresel düzeyde olan etkileşimlerin neler olduğunun ve kilit rol oynayan moleküler yapıların hangi kaskadlar üzerinden kemik metastazına neden olduğunun çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Ancak bu şekilde kemik metastazını engelleyebilecek hedefe yönelik tedavi stratejileri geliştirilebilir ve kanser hastalarının kemik metastazı endişeleri azaltılabilir. Kemik metastazının mekanizmaları, metastaz gelişim teorileri ve olası tedavilere ışık tutabilecek hücresel moleküler etkileşimler özet olarak bu derlemede yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler : kemik metastazı; osteolitik; osteoblastik; osteoklastogenezis