TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 6     (Sayfalar: 534-537)

Patolojik kırık öncesi değerlendirme

Turgay Er 1, Devrim Özer 2

1 İstanbul Ortopedi Merkezi (İSOM), İstanbul
2 Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tümör Grubu, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.68
Görüntüleme: 635
 - 
İndirme : 957

Kanserlerde metastaz görülme sıklığı dikkate alındığında; kemik metastazları, akciğer ve karaciğerdekilerden sonra üçüncü sıklıkta görülmektedir. Kemik metastazları soliter olabileceği gibi çok sayıda kemikte, birden fazla da olabilir ve bu durum, hastaların ortalama sağkalım sürelerinde anlamlı değişikliklere neden olmakta, tedavi yaklaşımlarını değiştirebilmektedir. Kemik metastazlarında patolojik kırık gelişme oranı düşük değildir. Tespiti ve tedavisinin kırık gelişmeden yapılması daha kolaydır; böylelikle, daha az morbiditeye yol açar ve hastanın fonksiyonlarını daha erken kazanmasını sağlar. Lezyonların kırık riskinin değerlendirilmesinde çeşitli kriterlerden yararlanılmaktadır. Uzun kemik metastazlarının değerlendirilmesinde; çevresel kortikal tutulumun %50`den, aksiyel plandaki kortikal tutulumun ise 30 mm`den fazla olması, kırık gelişimi riski açısından en kuvvetli delil olarak kabul edilir. Pelvik metastazlarda; periasetabular bölge tutulumları ileri morbidite oluşturduğundan, daha fazla önem taşır ve iyi değerlendirilmelidir. Harrington sınıflaması bu açıdan oldukça kullanışlı ve tedavide yol göstericidir.

Anahtar Kelimeler : kemik metastazı; patolojik kırık riski