TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 6     (Sayfalar: 538-543)

Omurga metastazları

Mert Çiftdemir 1, Murat Erem 1

1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Edirne

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.69
Görüntüleme: 469
 - 
İndirme : 1009

Omurgada en sık görülen tümörler, karsinom metastazları ve hematolojik malignitelerdir. Onkolojik tanı ve tedavideki teknolojik ilerlemeler kanser hastalarının ömrünün uzamasına imkân sağlamıştır. Bu nedenle, omurga metastazlı olguların sayısı her geçen gün artmaktadır. Ancak, buna paralel olarak, günümüzde omurga metastazlı olguların tanı ve tedavisi alanında da ilerlemeler kaydedilmiştir. Omurga metastazını destrüksiyon ve nörolojik defisit oluşmadan tanımak tedaviyi de kolaylaştıracaktır. Omurga metastazlı olguların tedavisinde hedef, ağrı kontrolünün yanı sıra omurga stabilitesinin ve nörolojik durumun desteklenmesi, korunması ve restorasyonu olmalıdır. Omurga metastazının uygun şekilde tedavisi, olguların yaşam kalitesinde ve onkolojik tedaviye uyumlarında artış sağlar.

Anahtar Kelimeler : karsinom metastazı; omurga metastazı; metastatik spinal kord basısı; Batson venöz pleksusu