TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 6     (Sayfalar: 549-555)

Uzun kemik diyafizer metastazları

Kerem Başarır 1, Mustafa Onur Karaca 1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.71
Görüntüleme: 544
 - 
İndirme : 524

Meme, akciğer ve prostat gibi birçok kanserin uzak bölge nükslerinin sık görülen yerleşimlerinden birisi kemik dokusudur. Habis bir tümörün kemiğe metastaz yapması halinde, hastada beklenen yaşam süresi kısalmaktadır. Metastatik lezyonlar en sık vertebrada %69, pelviste %41, femurda %25, üst ekstremitelerlerde %15, kraniyumda %14 olarak bulunmuştur. Klinisyene başvurunun en sık nedenleri kanser hikâyesi olmayan hastalarda kemik ağrısı, kırılmak üzere olan metastatik lezyon ya da patolojik kırıktır. Önerilen radyolojik çalışmalar; röntgen, manyetik rezonans (MR) görüntüleme, bilgisayarlı tomografi (BT), tüm vücut kemik sintigrafisi (TVKS) ve gerektiğinde pozitron emisyon tomografidir (PET). Metastatik tümör olguları çoğunlukla bir biyopsi tanısı gerektirir. Uzun kemik metastatik lezyonlarının ya da patolojik kırıklarının cerrahi tedavisi intramedüller çivi, plak, megaprotez gibi implantlar ve çimento ile yapılmaktadır. Femurun diyafizer lezyonlarında genellikle intramedüller çiviler tercih edilmektedir. Humerus diyafizer lezyonlarda intramedüller çivi ve plaklar, tibiada intramedüller çivi, önkolda plaklar ön planda yer almaktadır. Metastatik lezyon cerrahi tedavisinde çimento, kemik defektlerini doldurmada ve stabiliteyi artırmada kullanılan önemli bir dolgu malzemesidir.

Anahtar Kelimeler : kemik doku tümörleri; tümör metastazı; diyafiz; patolojik kırık; kemik çivileri