TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 6     (Sayfalar: 566-572)

Meme kanseri kemik metastazlarının tanı ve tedavisi

Ulukan İnan 1, Aytek Hüseyin Çeliksöz 1

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.73
Görüntüleme: 635
 - 
İndirme : 7939

Meme kanserli hastalarda en sık metastaz görülen bölge/ alan iskelet sistemidir. Meme kanserinden kaynaklanan kemik metastazı; ağrı, patolojik kırık, spinal kord kompresyonu ve hiperkalsemiyi içeren `iskelet-ilişkili olaylar` ile bağıntılıdır. Bu ciddi iskelet-ilişkili olaylardan hastaları korumak, hastaların hayat kalitesini artırmak ve sağkalımını uzatmak için erken tanı veya erken koruyucu tedavi gereklidir. Hastanın tanı ve uygun tedavisindeki gecikmeler, yaşam kalitesinin düşmesine ve özürlülük durumu oluşmasına neden olacaktır. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda, sitokinezis 4 dedikatörünün erken meme kanserinde kemik metastazı riski açısından potansiyel bir biyobelirteç olduğu bildirilmiştir. Memenin kemik metastazı olduğu durumlarda; bisfosfonatlar, denosumab, analjezikler, hormonal tedaviler, radyoterapi ve cerrahi tedavi seçenekleri vardır. Bütün bu tedavi seçeneklerinin son hedefi, hastaların metastaz olmadan önceki sosyal fonksiyon seviyelerine bir an önce gelebilmeleridir. Bu makalenin amacı, meme kanseri nedeniyle iskelet sisteminde metastatik hastalığı olan bir hastanın multidisipliner olarak tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler : meme kanseri; metastatik kemik hastalığı; prognoz; klinik seyir