TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 6     (Sayfalar: 578-584)

Akciğer kanseri kemik metastazları

Hüseyin Sina Coşkun 1, Nevzat Dabak 2

1 T. C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun
2 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Samsun

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.75
Görüntüleme: 515
 - 
İndirme : 3801

Akciğer kanseri günümüzde kansere bağlı mortalitenin en önemli nedenlerinden birisidir. Günümüzdeki tüm modern tanı ve teşhis yöntemlerine rağmen, akciğer kanserinin erken evrelerde tespiti çoğu hastada mümkün olmamaktadır. Akciğer kanserinin en önemli komplikasyonlarından birisi de kemik dokuya metastazdır. Akciğer kanseri kemiğe en sık metastaz yapan kanserler arasında 3. sırada bulunmakta olup, akciğer kanseri hastalarının yaklaşık %40`ında hastalığın seyri boyunca kemik metastazı izlenir ve kemik metastazı görülen akciğer kanserlerinde sağkalım ciddi oranda azalır. Kemik metastazı olan hastalarda genellikle yük taşıyan bölgeler etkilendiği için, hastaların yaşam kalitesi ve mobilizasyonu belirgin oranda etkilenmektedir. Akciğerin kemik dokuya metastazlarına bağlı hastalıktaki tedavi yöntemleri, diğer odaklardan kaynaklanan metastatik kemik kanserindeki tedaviler ile benzerlikler taşır. Bu bilgiler ışığında tedavinin birincil amacı, metastazların neden olduğu ağrıyı azaltmak, kırıkları ve diğer komplikasyonları tedavi etmek veya bu komplikasyonları önleyerek hastanın yaşam kalitesini mümkün olduğunca artırmaktır. Metastatik kemik hastalığının genel tedavi yöntemleri; ağrıyı kontrol altına alan ilaçlar ve tekniklerle palyatif tedaviler, radyoterapi ile beraber medikal tedaviler, bisfosfonat ve radyoaktif izotoplar gibi kemiğe özel tedaviler ve cerrahi müdahaleleri içerir. Bu derleme makalede, akciğer kanseri ve türlerine genel bir bakıştan sonra, kemik metastazının patofizyolojisini ve tedavisini gözden geçireceğiz.

Anahtar Kelimeler : akciğer kanseri; kemik metastazı; metastazlar