TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 6     (Sayfalar: 599-606)

Kemiğe nadir metastaz yapan tümörler

Şefik Murat Arıkan 1, Tolga Tolunay 1, Recep Öztürk 2

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.78
Görüntüleme: 72
 - 
İndirme : 41

Kemik metastazları, primer kemik tümörlerinden çok daha sık görülür ve tüm malign kemik lezyonlarının %70–80`ini oluşturur. Kemiğe nadir metastaz yapan tümörler: gastrointestinal sistem tümörleri (nazofarenks, mide, duodenum, rektum, pankreas, safra kesesi, hepatosellüler, parotis ve larinks), ürogenital sistem tümörleri (serviks uteri, over, korpus uteri, endometriyum, testis ve mesane), sinir sistemi tümörleri (medulloblastoma, astrositom, pineablastom ve glioblastoma), multipl miyeloma, malign melanoma, lenfoma, mezoteliyoma, primeri bilinmeyen tümörler ve nöroendokrin tümörler olarak sayılabilir. Kemik metastazlarında erken tanı ve hızlı tedavi, yaşam kalitesini artırma ve fonksiyonel yeteneklerin korunmasında çok önemlidir. Cerrahi tedavi, çok nadir durumlarda gerekir; radyoterapi, kemoterapi veya ikisi birlikte, çoğu zaman semptomatik rahatlama sağlar. Patolojik kırıklarda açık tespit gerekir. Cerrahi tespitin amacı; ağrıyı geçirmek, fonksiyonel durumu korumak, hastayı ambulatuvar halde tutmak, hastanın bakımını ve iyi olma halini sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler : kemik tümörleri; tümör metastazı; nadir kemik metastazları