TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 6     (Sayfalar: 607-613)

Kemik metastazlarında sistemik tedaviler

Ulus Ali Şanlı 1, Murat Karateke 1, Elvina Almuradova 1

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.79
Görüntüleme: 423
 - 
İndirme : 771

Kanser hastalarında ölümün en önemli nedeni uzak metastazlardır. Karaciğer ve akciğerden sonra üçüncü en sık uzak metastaz yeri kemiktir. Kanser tedavisinde yeni tedavi seçenekleri, metastatik kanserli hastaların sağkalım oranlarını artırmıştır. Bunun sonucu olarak, kemik metastazlarına bağlı morbidite oranları da artış göstermektedir. Patolojik kırıklar ve spinal felç gibi iskeletle ilgili olaylar, günlük aktivitelerde ve yaşam kalitesinde bozulmaya neden olur. Ciddi iskelet ilişkili olaylardan kaçınmak için erken tanı ve profilaktik tedaviler gereklidir. Bu yazıda kemik metastazı için sistemik tedavi seçenekleri tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler : kemik tümörleri; tümör metastazı; sistemik tedavi