TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 1     (Sayfalar: 027-033)

Kalça eklemi anatomisi ve biyomekaniği

Ali Turgut 1

1 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.02
Görüntüleme: 1282
 - 
İndirme : 7071

Kalça eklemi klasik bir top ve yuva tipi eklemdir. Yuvayı oluşturan asetabulum ilium, iskium ve pubis kemiklerinin birleşmesi ile oluşur. Asetabulum ortalama 20–40° anteversiyona ve 40–50° inklinasyona sahiptir. Asetabulum, labrum ile çevrelenmiştir. Labrum, eklem yüzü ve hacmini arttırır. Femur başı, bir kürenin 2/3`ü kadar yuvarlaklıkta ve %60–70`i hyalin kıkırdakla kaplı olan bir yapıdır. Femur başı ve cismi arasında boyun bulunur. Femur boynu anteversiyon açısı erişkinlerde 15–20° iken femur boynu ve cismi arasında, koronal planda 125±5° kadar bir açılanma mevcuttur. Kalça eklemi, omuz ekleminden sonra hareket açıklığı en geniş olan ikinci eklemdir. Bu eklemin hareketlerinde 22 kas kullanılır. Eklem stabilitesi, esas olarak, iliofemoral, pubofemoral ve iskiofemoral bağlar vasıtasıyla sağlanır. Femur başının kanlanmasında, mediyal sirkumfleks femoral arter önemli rol oynar. Yürüme esnasında, kalça ekleminde yaklaşık 35° fleksiyon, 20° kadar da ekstansiyon hareketi gerçekleşir. Kalça eklemi üzerine binen yükler, esas olarak, vücut ağırlığı ve abduktor kas gücüdür.

Anahtar Kelimeler : kalça eklemi; anatomi; biyomekanik