TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 1     (Sayfalar: 056-063)

Kalçanın cerrahi dislokasyonu (güvenli kalça çıkığı)

İlker Abdullah Sarıkaya 1, Gürkan Çalışkan 2

1 Çocuk Ortopedi Kliniği, Şişli İstanbul
2 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.08
Görüntüleme: 702
 - 
İndirme : 1311

Kalçanın cerrahi dislokasyonu, temel olarak, kalça eklemine posterolateral girişim ile ulaşılmasını ve kalçanın anteriora dislokasyonunu içerir. Bu yöntem, başta femoroasetabular sıkışma olmak üzere, kalça ekleminin intraartiküler ve ekstraartiküler birçok patolojisinin tedavisinde ön plana çıkan cerrahi yöntem olarak görülmektedir. Kalçanın cerrahi dislokasyonu ile, kalça ekleminin asetabular ve femoral kısımlarına ait anatomik yapılara tam olarak ulaşılabilmesi mümkün olur. Ayrıca, bu yöntemle mediyal femoral sirkumfleks arterin korunması sağlanarak, femur başının beslenmesinin zarar görmesi önlenir.

Anahtar Kelimeler : mediyal femoral sirkumfleks arter; femoroasetabular sıkışma; avasküler nekroz; kalça cerrahisi