TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 2     (Sayfalar: 077-085)

Total diz artroplasti revizyon cerrahisinde ameliyat öncesi planlama

Olcay Güler 1, Mehmet Halis Çerci 2, Mahir Mahiroğulları 1

1 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 Özel Nisa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.11
Görüntüleme: 981
 - 
İndirme : 482

Diz artroplastisi revizyonu öncesi yapılacak planlamada amaç, cerrahinin kalitesini ve başarısını, dolayısıyla hasta memnuniyetini arttırmak olmalıdır. Ayrıntılı anamnez ve radyolojik inceleme sonrasında, ameliyat sürecini etkileyebilecek her konuyu standart bir metot ve algoritma içinde incelemek gerekir. Bütün bu hazırlıklar, cerrahın ameliyat sırasında karşılaşabileceği sorunlar ile ilgili daha seri ve doğru kararlar verebilmesini, verdiği kararın neden olabileceği sonuçları öngörebilmesini sağlar. Ameliyat öncesi fizik muayenede; cilt, periferik dolaşım, nörolojik durum, eklem hareket açıklığı ve eklem stabilitesi değerlendirilmelidir. Radyolojik incelemelerde, konvansiyonel diz anteroposterior lateral ve patellofemoral eklem tanjansiyel grafilerinin yanında, her iki alt ekstremite ortoröntgenogramların da incelenmesi gereklidir. Özellikle diz protez komponentlerinin rotasyonel malpozisyonlarında ve kemik defektlerinin değerlendirilmesi için, bilgisayarlı tomografi (BT) ile görüntüleme önem arz etmektedir. Hastanın mevcut diz protezinin markası, boyutu ve özellikleri, revizyon cerrahisi öncesi bilinmelidir. Ayrıca, grafiler ve ölçüm şablonları, revizyon cerrahisinde uygulanacak diz protezi özellikleri hakkında ön bilgi sahibi olmamızı kolaylaştırmaktadır. Mevcut implantların çıkartılması için gerekli ekipmanlar planlanmalı ve en kötü senaryoya göre hazırlık yapılmalıdır. Fizik muayene ve radyolojik incelemeler ışığında uygun revizyon diz protez seçeneklerine, kemik defektlerinin rekonstrüksiyonu için kemik greftlerine ve metal blok vb. desteklere ameliyat öncesi dönemde karar vermek, yüz güldürücü bir sonuç elde edilmesinde önemli rol oynar.

Anahtar Kelimeler : total diz replasmanı; cerrahi düzeltme; ameliyat öncesi işlemler; planlama metodolojisi