TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 2     (Sayfalar: 132-139)

Total diz protezi sonrası diz çevresi periprostetik kırıkları

Mehmet Atıf Erol Aksekili 1, Mahmut Uğurlu 1

1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.19
Görüntüleme: 552
 - 
İndirme : 592

Total diz protezi sonrası periprostetik kırık görülme ihtimali düşük olmasına rağmen, bu uygulamaların her geçen yıl artması, ameliyattan sonra aktivitenin artışı ve beklenen yaşam süresinin uzamasıyla birlikte, periprostetik kırıklarla daha fazla karşılaşmaktayız. Bu kırıklar, femur, tibia ve patellar bölgeyi kapsar. Suprakondiller femur kırıkları diğerlerine oranla daha sık görülür. Bu tip karmaşık kırıkların tedavisi için, cerrahın hem travma rekonstrüktif teknik hem de artroplasti konusunda tecrübesi olması gerekmektedir. Tedavideki amaç, kırığın altı aydan önce kaynaması, kırık öncesi diz hareketlerinin sağlanması ve ağrısız diz elde etmektir. Konservatif tedavi, plaklama, intramedüller çivi, revizyon artroplasti gibi tedavi alternatifleri bulunmaktadır. Öte yandan, literatürde çok kesin bilgiler olmadığı için, tedavi yaklaşımıyla ilgili tek akış şeması bulunmamaktadır. Kilitli plakların gelişmesiyle birlikte, hastaların büyük bir kısmına cerrahi tedavi uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, total diz protezi sonrası diz çevresi periprostetik kırıkların nedeni, risk faktörleri, sıklığı, sınıflandırması ve güncel tedavi seçenekleri konusunda güncel bilgiler derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : diz protezi, total; protez çevresi kırıklar; kilitli plak; intramedüller çivileme; cerrahi düzeltme