TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 2     (Sayfalar: 069-076)

Ağrılı total diz artroplastisinin değerlendirilmesi

Doğan Bek 1, Levent Gürer 1, Mustafa Başbozkurt 1

1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Etlik, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.10
Görüntüleme: 602
 - 
İndirme : 807

İlerlemiş osteoartritli hastalarda, ağrının giderilerek fonksiyonların geri kazanılması için yapılan total diz protezinde (TDP) oldukça başarılı sonuçlar bildirilmesine rağmen, %20 hastada ameliyat sonrası ağrının devam etmesi, hasta ve hekimi mutsuz etmektedir. Diz artroplasti sayısının eksponansiyel olarak artacağını göz önüne aldığımızda, düzeltici revizyonların gelecekte pratiğimizde daha önemli bir yer tutacağı açıktır. Ağrılı TDP`nin etiyolojisini ele almak ve değerlendirebilmek için, multidisipliner ve sistematik bir yaklaşım gerekmektedir. On adımlı, pratik bir tanısal yaklaşım, ayrıntılı analiz için tanımlanmış olup, ayrıntılı anamnez, ağrının tip analizi, psikolojik araştırma, omurga, kalça ve ayak bileği dahil kapsamlı klinik muayene, laboratuvar testleri, eklem aspirasyonu, infiltrasyon testi, radyografik analiz ve özel görüntüleme tekniklerini içerir. Bu tanısal algoritma kullanılarak, ağrılı TDP`li hastalarda başarısızlığın nedenleri ortaya konulabilir. Ağrılı TDP için hiçbir neden bulunamadıysa, revizyon cerrahisi yapılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler : diz ağrısı; total diz replasmanı; protez hata analizi