TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 2     (Sayfalar: 086-092)

Revizyonda cerrahi yaklaşımlar

Mehmet Faruk Çatma 1, Serhan Ünlü 1, Murat Altay 2

1 SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
2 Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Karabük

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.12
Görüntüleme: 496
 - 
İndirme : 506

Revizyon total diz artroplasti ameliyatlarında eski implantların çıkarılması ve yeni implantların yerleştirilmesi için, yeterli bir görüş sağlanması önemlidir. Bu sayede, komplikasyonlardan ve teknik hatalardan kaçınılmış olunur. Birçok revizyon ameliyatında, standart mediyal parapatellar kesi yeterli olmaktadır. Ancak, sert dizlerde (özellikle <60° diz fleksiyon varlığında) patella yeterince döndürülemiyorsa, alternatif yaklaşımlar gerekebilmektedir. Ekstansör mekanizma gevşetilmeden cerrahiye devam edilecek olunursa, patellar tendon yırtığı veya kopma kırığı görülme olasılığı artacaktır. İdeal bir cerrahi yaklaşımda; implantlar kolay çıkarılmalı, ekstansör mekanizma korunmalı, erken dönemde eklem hareket açıklığı sağlanmalıdır. Geçmişten günümüze kadar çok çeşitli yöntemler tanımlanmıştır. Bu yazıda, ekstansör mekanizmanın tenolizi, kuadriseps kesisi (quadriceps snip), V-Y kuadriseps döndürme (turndown), patellar döndürme (turndown), tibial tüberkül osteotomisi, femoral soyma (peel), mediyal epikondil osteotomisi ve muz gibi soyma (banana peel) yöntemleri yeniden gözden geçirilip, birbirlerine göre olan üstünlükleri ve olumsuz yönleri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler : ekstansör mekanizma; düzeltme, cerrahi; diz artroplastisi, total; yaklaşım