TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 2     (Sayfalar: 107-112)

Revizyon diz artroplastisinde ekstansör mekanizma sorunları

Cem Özcan 1, Mesut Tahta 1, Muhittin Şener 1

1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.15
Görüntüleme: 564
 - 
İndirme : 465

Revizyon diz artroplastisinin en ciddi komplikasyonlarından biri olan ekstansör mekanizma sorunları, klinik sonuçları doğrudan etkileyen önemli bir morbidite nedenidir. Karşılaşılabilecek önemli sorunlar; kuadriseps ve patellar tendon kopmaları, patella kırığı, patellar dizilim bozuklukları veya instabilitedir . Cerrah, hem yapılan ameliyatın morbiditesini azaltmak hem de olası birtakım hukuki problemlerden sakınmak için, olası komplikasyonları iyi bilmeli ve bunlarla başa çıkabilmelidir. Bu derlemede, revizyon diz artroplastisinde karşılaşılabilecek ekstansör mekanizma sorunlarının değerlendirilmesi ve çeşitli çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler : revizyon, diz; artroplasti; ekstansör mekanizma; eklem instabilitesi