TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 2     (Sayfalar: 119-123)

Enfekte total diz artroplastisine yaklaşım

Ahmet Fırat 1, Osman Tecimel 1

1 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.17
Görüntüleme: 530
 - 
İndirme : 1118

Çeşitli yayınlarda, total diz artroplastisi sonrası enfeksiyon insidansı %0,5–2 arasında bildirilmiştir. Enfekte total diz artroplastisi ile başa çıkmanın tek yolu, ileriye dönük algoritmik bir yaklaşımdır. Total diz artroplastisi enfeksiyonları, genelde bakteriler aracılığıyla oluşur ve bunlar, sıklıkla ameliyat sırasında doğrudan veya hematojen yolla bulaşır. Konağın immün durumu, tedaviye yanıtı ve enfeksiyona yatkınlığı etkileyen en önemli faktördür. Total diz artroplastisi enfeksiyonu sınıflandırması, şikayetlerin süresine ve ameliyattan sonra geçen zamana bağlıdır. Enfeksiyona zamanında tanı konulması, kesinlikle kritik bir önem arz eder. Başvurularda en sık karşılaşılan şikayetler ve bulgular; ağrı, şişlik, ısı artışı ve sinovittir. Enfeksiyon tanısı için; sedimentasyon, C-reaktif protein (CRP), kan lökosit düzeyi, aspirasyon sıvısında hücre sayımı, gram boyama ve kültür, cerrahi sırasında dokuların incelenmesi gibi testlerin, tek tek değil kombine edilerek değerlendirilmesi son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler : diz artroplastisi, total; enfeksiyon; tanı