TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 2     (Sayfalar: 124-131)

Enfeksiyon – iki aşamalı revizyon

Fatih Yıldız 1, İbrahim Tuncay 2

1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi
2 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.18
Görüntüleme: 552
 - 
İndirme : 447

İnsan ömrünün artması ile birlikte total eklem artroplastileri her geçen gün daha fazla sayıda hastada ve hastanede uygulanmaktadır. Buna paralel olarak, bu tedavi yönteminin en can sıkıcı komplikasyonlarından biri olan protez çevresi enfeksiyona (PPE) maruz kalan hastaların sayısı da artmaktadır. PPE, uygun yapılmış bir total diz artroplastisinin tüm başarılı sonuçlarını ortadan kaldırabilir. PPE`nin tanı ve tedavisinin zor olması, maliyetli ve uzun zaman alması, hasta ve hekim memnuniyetini azaltmaktadır. Güncel tanıda; eritrosit sedimentasyon hızı (ESR), C-reaktif protein (CRP), sinoviyal beyaz hücre sayısı, kültürler, histolojik incelemeler ve görüntüleme yöntemlerinin yanında, yeni geliştirilen testler de yer almaktadır. Tedavide, yalnızca irrigasyon ve debridman, tek seansta protez değişimi, iki seanslı protez değişimi ve antibiyotikli yer kaplayıcı uygulama veya cerrahi yapılamayanlarda antibiyotik ile baskılama tedavisi seçenekler arasındadır. Tedavi seçeneği, enfeksiyon semptomlarının ortaya çıkış zamanı, mikroorganizmanın virülansı, izole edilebilmesi ve hastaya bağlı faktörlere göre belirlenmektedir. Günümüzde popüler hale gelmeye başlayan tek aşamalı revizyonlar hasta morbiditesi ve fonksiyonları açısından avantajlı olsalar bile, iki aşamalı revizyonlar halen altın standarttır ve başarı oranları yüksektir. Enfeksiyonun tanımlanması, radikal debridman, implant değişimi ve uygun bir antibiyotik tedavisi ile başarılı sonuçlar elde edilebilir. Bu derleme, diz PPE`nin iki aşamalı revizyonla tedavisi ile ilgili güncel bilgileri özetlemektedir.

Anahtar Kelimeler : artroplasti; diz; enfeksiyon; cerrahi düzeltme, iki aşamalı