TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 2     (Sayfalar: 140-144)

Diz artroplastisinin revizyon komplikasyonları

Ahmet Murat Bülbül 1, Ahmet Güray Batmaz 1

1 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.20
Görüntüleme: 437
 - 
İndirme : 249

Diz artroplastisi günümüzde sıkça kullanılan, hasta memnuniyeti yüksek tedavi yöntemlerinden birisidir. Bu tedavi yönteminin, ilerleyen zamanla, ortalama %3–8 arasında değişen revizyon oranları bildirilmiştir. Revizyon cerrahisi tek veya çok aşamalı olarak gerçekleştirilebilmektedir. Ancak revizyon cerrahilerinin de bir takım komplikasyonları mevcuttur. Geniş kemik kayıpları, yumuşak doku problemleri, tekrarlayan enfeksiyonlar hatta mortalite bu komplikasyonların bazılarındandır. Bu yazının amacı, diz artroplasti revizyonlarının kısa bir özetini sunmaktır.

Anahtar Kelimeler : diz artroplastisi, revizyon; komplikasyon