TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 3     (Sayfalar: 206-211)

Malign kemik tümörlerinin genel özellikleri

Şenol Bekmez 1, Mehmet Ayvaz 2

1 Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.22
Görüntüleme: 597
 - 
İndirme : 2225

Malign kemik tümörleri insan vücudundaki tüm kanserlerin sadece küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Nadir görülmelerinin yanında klinik özellikleri ve biyolojk davranışlarında çeşitlilik bulunmaktadır. Metastatik kemik tümörleri, primer malign kemik tümörlerine oranla çok daha sık görülmektedir. Az sayıda ortopedist ve belirli merkezler malign kemik tümörleri konusunda geniş tecrübeye sahiptir. Ortopedik onkoloji ile uğraşmayan cerrahların da en azından malign kemik tümörü şüphesi oluşturan belirti ve bulguları tanıması, hatalı ve yanlış tedaviden kaçınarak vakit kaybetmeden hastayı uygun merkezlere yönlendirmesi gerekmektedir. Malign kemik tümörlerinin kendine özgü klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguları vardır. En önemli klinik belirti, özellikle istirahatte ortaya çıkan veya geceleri şiddetlenen ağrıdır. Şişlik ve eklem hareketlerinde azalma ise en önemli klinik bulgudur. Kas iskelet tümörü şüphesi bulunan olgulara her zaman standart bir yaklaşım uygulanamaz. Birçok kemik tümörünün kendine has radyolojik görüntüleme bulgusu tanımlanmıştır. Kas iskelet tümörlerinde en uygun bakım multidisipliner yaklaşımla sağlanabilmektedir. Patolog, radyolog, radyasyon onkolog, medikal onkolog ve vasküler cerrahtan oluşan medikal ekibin vazgeçilmez bir üyesi de ortopedik cerrahtır. Malign kemik tümörü şüphesi olan olgulara yaklaşımda uygun evrelendirme ve iyi planlanmış bir biyopsi hayati önem taşır.

Anahtar Kelimeler : malign; kemik tümörleri; tanı