TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 3     (Sayfalar: 212-219)

Kötü huylu kemik tümörlerinde evreleme ve cerrahi tedavi prensipleri

Yavuz Kabukçuoğlu 1, Merter Yalçınkaya 1, Sami Sökücü 1

1 Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.23
Görüntüleme: 440
 - 
İndirme : 1301

Kötü huylu kemik tümörlerinin tedavisindeki artan başarı ve yükselen sağkalım oranları, hem medikal onkoloji, hem radyasyon onkolojisi hem de ortopedik onkolojik cerrahideki gelişmeler eşliğinde ortaya çıkmıştır. Bu gelişmelerin ana aktörleri, histolojik incelemelerde yeni boyama tekniklerinin bulunması, moleküler biyolojinin ve genetik incelemelerinin devreye girmesi, onkolojik ilaçların ve rejimlerin değişmesi, hedefe yönelik tedavi modaliteleri, hızla gelişen ve değişen ortopedik implant seçeneklerinin beraberinde getirdiği karmaşık cerrahi girişimlerin varlığı gibi görünse de, başarının sırrı aslında yaklaşık 30 yıl önce ortaya konmuş olan temel onkolojik kuralların bugün daha iyi anlaşılmış olması ve tedavilerin bu yönde değişmesinde yatmaktadır: uygun biyopsi, doğru tanı, uygun evreleme ve temiz cerrahi sınırlar. Kötü huylu kemik tümörlerinin tedavisinde başarılı sonuç elde etmenin temelinde yer aldığını düşündüğümüz bu dört ana başlık ve uyulması gereken temel kurallar özet olarak bu derlemede yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler : kötü huylu; kemik tümörleri; biyopsi; tümör evrelemesi; cerrahi tedavi