TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 3     (Sayfalar: 220-226)

Kemik ve yumuşak doku tümörlerinde biyopsi

Nevzat Dabak 1, Hasan Göçer 1, Alper Çıraklı 1

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Samsun

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.24
Görüntüleme: 633
 - 
İndirme : 1335

Klinik ve radyolojik incelemeyle kesin tanı konulamayan ve agresif görünümlü lezyonlarda tanıyı belirlemek için biyopsi yapılmalıdır. Malignite şüphesi olan lezyonlarda biyopsi, asıl tedavinin yapılacak olduğu merkezlerde yapılmalıdır. Ancak biyopsinin doğru yol göstermesi için klinik ve radyolojik veriler multidisipliner olarak konseylerde değerlendirilmelidir. Biyopsi tekniği ve lokalizasyonu iyi planlanmalı, patolog yapılan işlemin her aşamasından haberdar olmalıdır. Başarılı bir biyopsi; lezyonla, hekimle, fiziksel imkanlarla ve patoloğun birikimiyle doğrudan ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler : kemik tümörleri; yumuşak doku tümörleri; biyopsi