TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 3     (Sayfalar: 240-246)

Kondrosarkomlar

Yener Sağlık 1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.26
Görüntüleme: 678
 - 
İndirme : 4450

Kondrosarkom kıkırdak dokusu üreten kondrositlerden köken alan malign bir primer kemik tümörüdür. Yavaş büyüyen ve metastaz yapmayan lezyonlardan, çok agresif ve metastaz yapan lezyonlara kadar değişen özellikler gösterebilir. Klinik davranış genellikle lezyonun histolojik yapısı ile uyumludur. Histolojik olarak kondrosarkomlar, hücre atipisi ve sellülaritesi gibi özelliklerine bakılarak üç alt gruba ayrılır (Grade 1, 2 ve 3). Ayrıca sekonder, dediferansiye, clear cell, mezenşimal, periosteal kondrosarkom gibi alt tipleri de tanımlanmıştır. Kıkırdak lezyonlarının en belirgin özelliği, direkt radyografide kalsifikasyona bağlı opasitelerin varlığıdır. Tipik olarak radyolüsent bir saha içinde noktasal opasiteler görülür. Tanıda direkt grafiler, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme en sık kullanılan radyolojik araçlardır. Uzun kemikte tutulan kısım genellikle hafif genişlemiş, korteks incelmiştir; iç kısmında erozyonlar (endosteal scalloping) vardır. MR ve BT, medulla ve yumuşak dokuda yayılımı değerlendirmede yararlıdır. Birincil tedavisi geniş cerrahi rezeksiyondur; cerrahi yapılmayan ve metastatik olgularda ise kemoterapi ve radyoterapi verilebilir.

Anahtar Kelimeler : kondrosarkom; sekonder kondrosarkom; periosteal kondrosarkom; miksoid kondrosarkom; mezenşimal kondrosarkom; dediferansiye kondrosarkom; clear cell kondrosarkom