TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 3     (Sayfalar: 260-268)

Miyelom, lenfoma, lösemi

Bülent Erol 1, Emrah Çalışkan 1

1 Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.29
Görüntüleme: 550
 - 
İndirme : 962

Miyelom ve lenfoma yuvarlak hücreli tümörler grubu içinde yer alan habis neoplazilerdir. Bu grupta yer alan lezyonlar matriks üretimi olmaksızın büyüyen indiferansiye yuvarlak hücrelerden oluşur. Miyelom kemiğin en sık primer habis tümörüdür. Kemik iliği kaynaklı miyelom genellikle erişkinlerde görülür ve 40 yaş üzeri kemik tümörlü her hastanın ayırıcı tanısında yer almalıdır. Lenfoma kemiği primer veya sekonder olarak etkileyebilir. Lenf nodu ve viseral tutulumla beraber giden sekonder kemik lenfoması göreceli olarak sık görülürken, primer habis lenfoma oldukça nadirdir. Başta Ewing sarkomu olmak üzere diğer habis yuvarlak hücreli tümörler ve osteomiyelit kemik lenfomasının ayırıcı tanısı içinde bulunur. Çocukluk çağının en sık kanseri olan akut lösemide kemik ve eklem tutulumu sık görülür. Kemik ağrısına eşlik eden sitopeni, ateş, kanama bulguları, hepatosplenomegali ve lenfadenopati gibi bulguları olan bir çocukta kemiğin lösemik infiltrasyonundan şüphelenilmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler : multipl miyelom; kemik iliği tümörleri; lenfoma; lösemi