TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 4     (Sayfalar: 304-308)

Yürüme analizi ve temel kavramlar

Güneş Yavuzer 1

1 Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.33
Görüntüleme: 520
 - 
İndirme : 1915

İnsanoğlunun iki ayak üzerinde yürümek üzere evrimleşmesi üç milyon yılda başarılan bir süreçtir. Ritmik olarak uygulanan hareketlerin koordinasyonu supraspinal mekanizmaların kontrolü altında spinal kordda lokomotor jeneratorlar tarafından oluşturulur. Bu ritmik hareketin analiz edilmesi M.Ö. 320 yıllarına kadar gitmektedir. Ancak anladığımız anlamda üç boyutlu olarak yürüme analizini klinik kullanıma sokan araştırmacılar Verne Inman ve Jacquelin Perry olmuştur. Bu gelişme ile birlikte kantitatif yürüme analizi ile yürüyüş bozuklukları objektif ve güvenilir bir şekilde tanımlanmış ve tedavi kararları alınabilmiştir. Ancak, elde edilen kinetik, kinematik ve dinamik EMG verileri ancak deneyimli klinisyenler tarafından yorumlandığında klinik düzeyde yarar sağlayabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler : yürüme analizi