TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 4     (Sayfalar: 325-330)

Yürüme analizi: hasta değerlendirmesi ve hazırlığı

Yasemin Kala 1, Hüseyin Bol 1

1 Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Hareket Analiz Birimi, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.36
Görüntüleme: 542
 - 
İndirme : 757

Yürüme bir yerden bir yere gidebilmek amacıyla gövdenin ilerletilmesidir. Uzun süre yorulmadan yürüyebilmek için beyin, omurilik, periferik sinirler, kaslar, kemik ve eklemler birlikte çalışmalı, eklem hareketleri, kasılmanın zamanı ve gücü yeterli olmalıdır. Normal yürümenin karmaşıklığı ve çıplak gözle değerlendirmenin güçlüğünden dolayı, yürüme zorluklarının tespiti için modern yürüme analizi sistemleri geliştirilmiştir. Günümüzde modern analizler, hareket analiz laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir. Bireye yürüme analizi yapılabilmesi için hastanın, detaylı anamnez alımı, klinik değerlendirme, video analiz ve kinematik-kinetik analiz aşamalarından geçmesi gereklidir. Bu aşamalar sonucunda elde edilen veriler bilgisayarda geliştirilmiş yazılımlar ile işlenir. Tüm bu işlemler sonucu yürüme siklusu boyunca frontal-sagittal ve transvers düzlemlerde vücut segmentlerinin grafiksel olarak değerleri elde edilir.

Anahtar Kelimeler : yürüyüş; üç-boyutlu; yürüme analizi; hasta değerlendirme; hasta hazırlığı; işaretleyici; yürüme