TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 4     (Sayfalar: 337-343)

Üç boyutlu bilgisayarlı yürüme analizi: kinematik ve kinetik

Kubilay Beng 1, Sebahat Aydil 2, Pınar Özkan 2

1 Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2 Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yürüme Analizi Laboratuvarı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.38
Görüntüleme: 217
 - 
İndirme : 231

Üç boyutlu bilgisayarlı yürüme analizi, yürüyüş bozukluklarının daha objektif değerlendirilmesine olanak sağlar. Bilgisayarlı yürüme analizi ile kinematik, kinetik; dinamik EMG grafikleri ile zaman ve mesafe parametreleri elde edilir. Eklem kinematik grafikleri hastanın hareket paterninin objektif olarak değerlendirilmesine, primer patolojiler ile bu primer patolojilere sekonder gelişen kompansatuvar mekanizmaların ayırt edilmesini sağlar. Eklem kinetik grafikleri ise hareketi oluşturan mekanizmaları ortaya koyar. Bilgisayarlı yürüme analizi ile, yürüme bozukluklarıyla seyreden nöromusküler hastalıklarda tedavi algoritmaları belirlenebilir ve tedavinin etkinliği değerlendirilebilir. Günümüzde bilgisayarlı yürüme analizinin klinik kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu derlemede; normal yürüme döngüsü, üç boyutlu bilgisayarlı yürüme analizi sistemi ve yürüme analizi sistemi ile elde edilen veriler tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler : bilgisayar yardımlı analiz; yürüme; kinematik bilimi; hızbilim