TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 4     (Sayfalar: 344-350)

Patolojik yürüme

İlker Sarıkaya 1, Muharrem İnan 2

1 Çocuk Ortopedi Kliniği, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi Cerahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.39
Görüntüleme: 837
 - 
İndirme : 4820

Patolojik yürüme vücudun tekrarlayan doğal hareketler vasıtası ile öne taşınma işleminde meydana gelen aksaklıklar olarak kabul edilmektedir. Yürüme döngüsünü olumsuz yönde etkileyen patolojik etmenler; ağrı, deformite, azalmış duyusal ya da motor kontrol, denge olarak sıralanır. Patolojik yürüyüş düzeni, ayak bileği eklemi üzerinde aşırı plantar fleksiyon ya da dorsifleksiyon oluşturur; diz eklemini sagittal düzlemde etkileyerek aşırı fleksiyon veya ekstansiyona neden olur. Yürüyüş anormallikleri, kalça eklemi üzerinde fleksiyon, ekstansiyon, adduksiyon, abduksiyon, ve rotasyonel deformasyonlara yol açar. Kuşkusuz bunların anlaşılması sorunların çözümünde birinci basamak olacaktır.

Anahtar Kelimeler : yürüyüş; üç boyutlu; yürüme deformitesi; spastisite