TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 4     (Sayfalar: 361-368)

Sık görülen iskelet diplazileri ve hareket analizi özellikleri

İlhan Bayhan 1, William G. Mackenzie 1

1 Nemours Alfred I. duPont Hospital for Children, Wilmington, DE, USA

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.41
Görüntüleme: 458
 - 
İndirme : 639

İskelet displazileri, kemik ve kıkırdağın gelişim anomalileri ile karakterize bir hastalıklar grubudur. Genellikle orantısız kısalık ile ilişkilidir ve bu geniş heterojen grubun doğurduğu hastalağın şiddeti erken osteoartritten perinatal ölüme kadar değişkenlik gösterebilir. İskelet diplazilerinin tedavisinde ortopedi uzmanlarının rolü, mevcut fonksiyonun korunması veya iyileştirilmesi ve ilerleyen dönemlerde gelişebilecek kısıtlılıkların önüne geçmek olmalıdır. İskelet displazisi olan olguların alt ekstremite dizilim bozukluklarının değerlendirilmesinde koronal ve sagittal plan deformiteleri için yüklenme altında çekilen bacak uzunluk grafileri ve torsiyonel deformiteler için bilgisayarlı tomografi geleneksel yöntemlerdir. Üç boyutlu hareket analizi ile hareketin dinamik değerlendirilmesi, iskelet displazisi olan olguların tedavi ve takibinde yüklenme altında tüm planlardaki deformiteler konusunda hassas bilgi vermesi ile, umut vaat eden bir gelişme olarak gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler : kemik displazileri; yürüyüş analizi; deformite