TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 4     (Sayfalar: 369-380)

Sporda hareket analizi

Gürhan Dönmez 1, Emre Ak 2, Uğur Ödek 2, Nisa Özberk 3, Feza Korkusuz 1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Sıhhiye, Ankara
2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Çankaya, Ankara
3 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sağlık ve Rehberlik Merkezi, Çankaya, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.42
Görüntüleme: 653
 - 
İndirme : 3977

Sporda hareket analizi, sağlıkla ilgili parametreleri ölçerek, performansın geliştirilmesi ya da sağlığın korunması amacıyla, sergilenen becerilerin değerlendirilmesinde etkin olarak kullanılan yöntemler arasındadır. Bu uygulamalar bünyesinde birçok ölçüm yöntemini ve ölçüm ekipmanını barındırır. İstenen nitelikte sonuçlara ulaşmak, iyi bir araştırma sorusunun yanında, bu yöntemler arasından doğru olanı seçmeye ve seçilen yönteme uygun ekipmanı kullanmayı gerektirir. Milisaniyelerle ölçülebilecek hareketleri saptamak için sıklıkla, yüksek hızlı kameralar, özel kuvvet plakaları, elektromiyografi ve ivmeölçerler kullanılır. Hareketler ve özellikle yürüyüş parametreleri bu metodoloji ile değerlendirilir. Bu yöntemler, saha ve laboratuvar ölçümlerinde de kullanılabilir. Bu derleme çalışmasında özellikle sporda kullanılan hareket analizi uygulamaları ve bu alanda edinilen tecrübeler hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler : hareket analizi; ortopedi; fizyoterapi; sporlar