TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 5     (Sayfalar: 381-389)

Gelişimsel kalça displazisinde ultrasonografik inceleme

Mehmet Müfit Orak 1, Tolga Onay 2

1 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.43
Görüntüleme: 1816
 - 
İndirme : 3034

Gelişimsel kalça displazisi (GKD), çocukluk çağının en sık rastlanan kas-iskelet sistemi anomalisidir. Tedavisiz bırakıldığında kalıcı sakatlık ve deformitelere yol açar. Doğumda basit bir asetabular yetmezlik iken, patoloji ilerleyerek kalça luksasyonuna neden olabilmektedir. Fizik muayene bulgusu tespit edilemeyen erken aşamada tanının konması tedavinin başarısını belirleyen en önemli etmendir. Barlow ve Ortolani testlerinin özgünlüğü yüksek olmak birlikte, duyarlılığı düşüktür. Yenidoğan döneminde kalçanın kemik anatomisi yeterince gelişmemiştir. Bundan ötürü konvansiyonel radyolojik görüntüleme yetersiz kalmaktadır. Graf tarafından geliştirilen kalça ultrasonografi tekniği ile kalça kıkırdak ve yumuşak doku anatomisi direkt olarak görüntülenmektedir. Bu metot, son 30 yıl içerisinde geniş kabul görmüş olup GKD erken tanısında en önemli yöntem haline gelmiştir. Kalça ultrasonografisinin yaygın kullanımıyla birlikte, cerrahi prosedürlere olan gereksinim belirgin ölçüde azalmıştır. Kalça ultrasonografisinin doğru uygulanması ve yorumlanması ile geç dönem GKD komplikasyonları azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler : kalça displazisi, gelişimsel; ultrasonografi; Graf metodu