TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 5     (Sayfalar: 390-395)

Pediatrik kalça sorunlarında görüntüleme yöntemleri

Serhan Ünlü 1, Mehmet Faruk Çatma 1, Yenel Gürkan Bilgetekin 1

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.44
Görüntüleme: 485
 - 
İndirme : 2083

Çocuklarda kalça problemlerini değerlendirmek için anamnez ve fizik muayeneden sonra görüntüleme yöntemlerine sıkça ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte tanıya ulaşmak çok kolay olmaktadır. Bunun yanında konvansiyonel radyografi ve ultrasonografinin pediatrik ortopedide kullanımı halen önemini korumaktadır. Konvansiyonel radyografide en çok kullanılan standart antero-posterior pelvis grafisidir. Diğer pozisyonlarda çekilen pelvis grafisinin doğru şekilde uygulanması gerekmektedir. Gereksiz yere grafi çekilmesinin önüne geçilmiş olunur. Ultrasonografi pediatrik kalçada en çok kullanılan bir diğer yöntemdir. Bu yöntem de kolay uygulanır, girişim gerektirmez fakat deneyim gerektirir. Özellikle gelişimsel kalça displazisi tanısını koymada ve tedavi takibinde sıklıkla kullanılmaktadır. Artrografi ise genelde gelişimsel kalça displazisi ameliyatlarında konsantrik redüksiyonun kontrolünde veya manyetik rezonans ile birlikte kullanılarak labrum patolojilerini saptamada tercih edilir. Bilgisayarlı tomografi travmada pelvik yapıların incelenmesinde, ileri dönemde hastalıkların komplikasyonlarını takip etmede ve gelişimsel kalça displazisinde kapalı redüksiyonun kontrolünde kullanılır. Manyetik rezonans görüntüleme kalça eklem içi patolojilerde ve femur başı avasküler nekrozu tanısını koymada oldukça yararlıdır. Sintigrafi ise bu bölgede görülen tümör, osteomiyelit ve stres kırıklarını saptamada yardımcıdır. Bu derlemede pediatrik kalça sorunlarında kullanılan görüntüleme yöntemleri özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : kalça; pediatri; radyoloji