TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 5     (Sayfalar: 396-402)

0–6 ay çocuklarda gelişimsel kalça displazisi (GKD) tedavisi

Fuat Bilgili 1, Yavuz Sağlam 2

1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 Bahçelievler Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Birimi, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.45
Görüntüleme: 1122
 - 
İndirme : 9461

Gelişimsel kalça displazisi (GKD) tedavisinde ana amaç konsantrik kalça redüksiyonu sağlamak ve bu redüksiyonu devam ettirebilmektir. Displazi tespit edilen ve instabilitesi olmayan hastalarda statik kalça ortezleri ile (kalça abduksiyon ortezi) matürasyonun sağlanması, desantralize ve/veya instabil kalçalarda ise dinamik kalça fleksiyon ve abduksiyon ortezi olan Pavlik bandajı ile tedaviye başlanması ilk seçenek olarak kabul edilmektedir. Eğer Pavlik uygulaması sonrasında üçüncü haftada USG kontrolünde redüksiyon sağlanamamış ise tedavide ısrarcı olunmaz, genel anestezi altında muayene, artrografi, kapalı redüksiyon ve human pozisyonunda alçılı tespite geçilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler : kalça displazisi, gelişimsel; Pavlik bandajı