TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 5     (Sayfalar: 403-411)

6–18 ay arası çocuklarda gelişimsel kalça displazisi ve tedavisi

Semih Ayanoğlu 1

1 S. B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.46
Görüntüleme: 619
 - 
İndirme : 3098

Altı aylıktan büyük çocuklarda gelişimsel kalça displazisi (GKD) tedavisinde komplikasyonları en aza indirirken, kalça ekleminin konsantrik redüksiyonunu sağlamak oldukça zordur. 6–18 aylık GKD`li çocukların tedavisinde, özellikle bir yaşına kadar ikincil patolojilerin (asetabuloplasti, proksimal femur patolojileri, vb.) görülme sıklığının az olması nedeniyle, kapalı veya açık redüksiyonla kalça ekleminin redüksiyonu amaçlanır. Ortez, traksiyon, kapalı redüksiyon ve açık redüksiyon önerilerinde sıklıkla hastanın yaşına göre karar verilir. Son zamanlarda GKD tedavilerinin sonuçlarını uzun vadede doğrudan etkileyen iyatrojenik femur başı osteonekrozunun önlenmesine daha çok odaklanılmıştır. Femur başındaki osteonekroz sıklığı, aşırı abduksiyondaki kalçanın immobilizasyonunu önlemek ve uygun olduğunda femur kısaltıcı osteotomiler kullanmak yoluyla azaltılmıştır. Bu derlemede 6–18 arası çocuklardaki gelişimsel kalça displazisinde kullanılan traksiyon, kapalı ve açık redüksiyon yöntemlerinin literatür eşliğinde değerlendirilmesine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler : kalça displazisi, gelişimsel ; redüksiyon, kapalı ve açık; tedavi, çocuklar