TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 5     (Sayfalar: 426-430)

Konjenital koksa vara

Oktay Adanır 1, Ozan Beytemür 1, Akif Güleç 1

1 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.48
Görüntüleme: 639
 - 
İndirme : 1776

Gelişimsel koksa vara (GKV) kollodiyafizer açının azalması, femur boynunun kısalması, büyük trokanterin göreceli olarak aşırı büyümesi ve etkilenen ekstremitenin kısalığı ile karakterize, nadir görülen ve nedeni tam olarak bilinmeyen gelişimsel bir bozukluktur. Tek taraflı olgularda ağrısız aksama, çift taraflı olgularda ise ördekvari yürüyüş ve artmış lomber lordoz bulguları vardır. Pelvis önarka grafisinde kollodiyafizer açı azalmıştır, proksimal fiz vertikal yerleşimlidir. Tüm olgularda görülmese de femur boynunun mediyalindeki üçgen şeklindeki kemik parçası gelişimsel koksa vara olgularına karakteristik radyolojik bulgudur. GKV tedavisindeki amaç femur boynundaki defektin iyileşmesini sağlamak, bacak boy eşitsizliğini düzeltmek, kollodiyafizer açıyı normal değerlere getirmek ve kalça biyomekaniğini düzelterek kalça abduktorlarının normal fonksiyon görmesini sağlamaktır. Abduksiyon cihazları ve traksiyon gibi konservatif yöntemlerin tedavide yeri yoktur. Tek etkili tedavi intertrokanterik ya da subtrokanterik seviyeden yapılacak olan valgus osteotomisidir. Cerrahi tedavi kararı H-E açı değerine ve semptomlara göre alınır. Cerrahi tedavi sonrası deformitenin tekrarlamaması için H-E açısının 38–40º`nin altına indirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : coxa vara, gelişimsel; osteotomi, valgus