TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 5     (Sayfalar: 431-440)

Legg-Calvé-Perthes hastalığı

Timur Yıldırım 1, Evren Akpınar 1

1 S. B. Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.49
Görüntüleme: 754
 - 
İndirme : 3415

Legg-Calvé-Perthes hastalığı tanımlanmasının üzerinden bir asır geçmiş olmasına rağmen gerek etiyolojisinin tam olarak aydınlatılamamış olması gerekse tedavisi üzerinde fikir birliğinin oluşmaması nedeniyle gizemini halen korumaktadır. Perthes hastalığı femur başı epifizinin avasküler nekrozu olarak tanımlanabilir. Çocukların yeniden şekillenme kapasitesinin yüksek oluşu nedeniyle yetişkindeki benzerinden farklı seyreder. Hastalığın seyri boyunca her hastanın farklı değişkenlere maruz kalması nedeniyle, neredeyse hastalığın her hastada farklı şekilde seyretmesine neden olur. Bu durum standart tedavi protokollerinin geliştirilmesinin önünde engel teşkil eder. Tedavinin temel amacı femur başı küreselliğinin ve asetabuler uyumun hastalıktan en az düzeyde etkilenmesini sağlamaktır. Bu hedefi tutturmak için genel kabul edilen görüş femur başının asetabulum içinde tutulmasını sağlamak, bu sayede asetabulumun femur başını şekillendirmesini temin etmektir. Perthes hastalığında örtünme prensibinin uygulanması temel tedavi yöntemidir. Örtünme prensibi ya konservatif ya da cerrahi yöntemlerle sağlanabilir. Tedavisiz takip edilen hastaların çoğunda fonksiyonel olarak iyi sonuç bildirilse de hastalığın doğal seyri ve hastaya özgü prognostik etmenler göz önünde bulundurularak uygun müdahalenin yapılması gereklidir. Böylece erişkin dönemde dejeneratif koksartroz gelişiminden korunma sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler : Legg-Calve-Perthes hastalığı; osteokondrozis; femur başının avasküler nekrozu