TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 5     (Sayfalar: 441-448)

Femur başı epifiz kayması olan hastalara güncel tanı ve tedavi yaklaşımı

Mehmet Ali Talmaç 1, Hasan Basri Sezer 1

1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.50
Görüntüleme: 714
 - 
İndirme : 5243

Femur başı epifiz kayması (FBEK), ergenlik çağındaki çocuklarda büyümenin hızlı evresinde femur üst uç epifizindeki yumuşama ve fazla kiloya bağlı artmış makaslama kuvvetleri nedeniyle, femur üst uç epifizi ile femur boynu arasındaki ilişkinin bozulmasıdır. Bu hastalık 100 000`de 10,8 oranında görülür. Tipik olarak kasık, uyluk ya da dizlerinde ağrı ve yürümelerinde aksama ile başvuran kilolu erkek adolesan hastaları kapsar. Etiyolojisi genellikle idiyopatiktir; ancak, bazen endokrin hastalıklar, böbrek hastalıkları veya radyoterapi zemininde de gelişebilir. Klinik muayenede hastaların kalça eklem hareketleri kısıtlanmış olup alt ekstremitelerini eksternal rotasyon ve fleksiyonda tutma eğilimleri vardır. Hastaların yaklaşık olarak yarısında bilateral tutulum vardır. Bu durumda aynı seansta profilaktik in situ vidalama konusu tartışmalı olmaktadır. FBEK, geleneksel olarak iki metod ile sınıflandırılır: 1) zamana dayalı olarak, akut, kronik üzerine akut, kronik; 2) stabiliteye göre, stabil ve instabil. Eğer tedavide başarı sağlanamazsa, FBEK`li hastalarda avasküler nekroz, kondroliz ve femoroasetabular sıkışma sendromu gibi komplikasyonların sonucunda erken yaşta eklem dejenerasyonu gelişir. Bu yazıda hastalığın etiyopatolojisi, tanısı, takibi ve güncel tedavisi konularında farkındalık arttırılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : femur başı; kayma, epifiz; femur başı nekrozu