TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 5     (Sayfalar: 456-459)

Down sendromlu hastalarda kalça sorunları

Ali Turgut 1, Önder Kalenderer 1

1 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.52
Görüntüleme: 581
 - 
İndirme : 629

Down sendromu (Trizomi 21) insanlarda en sık görülen kromozomal anormalliktir. Bu hastaların çoğu kardiyovasküler cerrahideki gelişmeler öncesi kardiyovasküler nedenlerle kaybedilmekteydiler. Günümüzde bu hastaların yaşam beklentileri uzamıştır. Down sendromlu hastalarda kas iskelet sistemi anormalliklerinin oluşmasının ana mekanizması kas hipotonisi ve bağ gevşekliğidir. Sonuç olarak; üst boyun omurlarında, dizlerde ve kalçalarda instabilite, subluksasyon ve çıkık oluşabilmektedir.

Bu hasta grubunda; displazi-subluksasyon ve çıkık, femur başı epifiz kayması ve femur başı avasküler nekrozu gibi kalça problemleri görüldüğü bildirilmiştir. Kalça eklemleri doğumda tipik olarak normal olmakla birlikte, anormal bulgular 2–10 yaş arasında görülmeye başlar. Erişkin hastalarda %28`e kadar oranda kalça patolojisi oluşabilir. Kalça instabilitesi konservatif veya cerrahi olarak tedavi edilebilir. Anestezi uzmanlarının olası atlanto-aksiyel instabilite konusunda uyarılmaları önerilir; osteotomi uygulanan hastalara kapsül plikasyonu eklenmelidir. Bu hastalarda yara yeri enfeksiyonu normal popülasyona göre daha sık izlenir. Yine bu hasta grubunda femur başı epifiz kayması nedeni ile tedavi edilen hastaların sonuçları da normal popülasyona göre kötüdür. Femur başı epifiz kayması olan hastalarda tiroid bezi disfonksiyonu araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Down sendromu; kalça sorunu; instabilite; laksite