TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 5     (Sayfalar: 465-468)

Ergen dönem femoroasetabuler sıkışma sebepleri ve tedavi yöntemleri

Mahmut Nedim Aytekin 1-2, Safa Kapıcıoğlu 1

1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Memorial Sloan Kettering Cancer Center, NY, USA

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.54
Görüntüleme: 511
 - 
İndirme : 483

Femoroasetabuler sıkışma, genç yaşlarda görülen ve son yıllarda literatürde sıkça gündeme gelen bir kalça ağrısı sebebidir. Ağrının sebebi mekaniktir ve ergenlerde ya primer ya da altta yatan bir hastalığa sekonder ortaya çıkabilmektedir. Kalça eklemindeki mekanik sıkışma labrum ve kıkırdak hasarına yol açmakta, tedavi edilmezse kalça osteoartritine sebep olabilmektedir. Bu makalede ergen yaşta görülen femoroasetabuler sıkışma ve tedavi yöntemlerine değinilmektedir.

Anahtar Kelimeler : femoroasetabuler sıkışma; adölesan