TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 6     (Sayfalar: 504-508)

Ortopedi ve travmatoloji eğitimindeki bilimsel çalışmalar

Cem Albay 1, Ahmet Güray Batmaz 2

1 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 Medipol Mega Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.61
Görüntüleme: 145
 - 
İndirme : 113

Günümüzde hayat standartlarının değişmesi, yaşam kalitesi kavramındaki değişiklikler, ortalama ömrün uzaması, hastaların ve doktorların tıbbi ve cerrahi tedaviden beklentilerinin artması, rekabetçi ortam, teknolojik yenilikler, bu yeniliklerin bilgiye ulaşmada yarattığı kolaylıklar; doktor ve cerrahları var olan tedavi rejimlerinde değişiklikler yaratmaya itmiş, tüm pozitif bilimlerde olduğu gibi ortopedi ve travmatolojide de yeni buluşlara, bunlar da ortopedi uygulamalarında değişikliklere neden olmuştur. Bütün bu buluşlar ve yenilikler bilimsel araştırmalar sonucunda olmuştur. Bilimsel araştırma klinik açıdan bilimi yönlendirecek bir soru belirlemekle başlar; bu soru eşliğinde çalışma popülasyonu belirlenir; çalışma sonucunu etkileyecek değerler ortaya konur. Bu araştırmalar, yöntemine, sürecine, gözlemlediği popülasyonun sayı ve niteliksel özelliklerine göre tasarlanıp sınıflandırılabilir. Klinik araştırmalar gözlemsel ve deneysel olarak ikiye ayrılırlar. Olgu sunumları, olgu serileri, kohort çalışmaları, vaka(olgu)-kontrol çalışmaları, metaanalizler, kesitsel araştırmalar, deneysel çalışmalar bunlara örnek olarak verilebilir. Cerrahi eğitim gibi araştırma eğitimi de zahmetli ve yorucudur. Araştırmacılar en az 1–2 yıllık bir araştırma eğitimi alırlar. Bu sürecin zahmetli ve uzun oluşu, yapılan kaliteli araştırma sayısına da etki etmektedir. Buna rağmen, bilimsel araştırmalar yeni bilgi ve buluşları ortaya çıkararak, bilim dalını geliştirip var olan tetkik ve tedavi yöntemlerini geliştiren ve değiştiren en önemli unsurdur. Ortopedi ve travmatoloji bilim dalının klinik uygulamaları bu sayede sürekli gelişmekte ve değişmekte olup, bu durum pratikte kendini olumlu yönde göstermektedir. Bu yüzden bilimsel çalışmaların iyi bilinmesi, doğru şekilde yapılması, yorumlanması ve uygulamaya sokulması önemlidir.

Anahtar Kelimeler : klinik araştırma; bilim; epidemiyolojik çalışma; analiz; istatistiksel bilgi; biyoistatistik; eğitim