TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 6     (Sayfalar: 513-515)

Bilimsel çalışmam için maddi kaynak nasıl bulurum?

Mehmet Ali Deveci 1

1 Çukurova Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.63
Görüntüleme: 501
 - 
İndirme : 427

Ülkemizde bilimsel literatüre olan katkı her geçen yıl katlanarak artmaktadır. Bu katkılar arasında, ortopedi ve travmatoloji alanında yapılan çalışmalar hem sayı hem içerik olarak artmaktadır ve özellikle SCI (Science Citation Index) ve SCI-Expanded dergilerde giderek artan sayıda çalışma yayımlanmaya başlamıştır. Tüm bu iyi gelişmelerin yanında, ülkemizde halen bilimsel çalışma yapmanın önündeki en büyük engel özellikle bu ileriye dönük ve innovasyona yönelik çalışmalardaki kaynak veya finansman sorunudur. Bu makalede amaç, ülkemizde çeşitli kurumlarca bilimsel çalışmalar için verilen finansal destek programlarının açıklanmasıdır.

Anahtar Kelimeler : bilimsel çalışma; finansal destek; burslar