TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 3     (Sayfalar: 158-161)

Doğuştan çarpık ayak epidemiyolojisi

Rahmi Can Akgün 1, Orçun Şahin 1

1 Başkent Üniversitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.24
Görüntüleme: 491
 - 
İndirme : 414

Çarpık ayak, ayağın konjenital bir deformitesi olarak günümüzde en sık karşılaşılan pediatrik doğumsal anomalidir. Çarpık ayağın neden kaynaklandığı ve olası risk faktörleri konusunda literatürde çok farklı çalışmalar bulunmaktadır. Buna karşın, literatürde kesin kabul görmüş bir fikir birliği henüz oluşmamıştır. Daha kaliteli çalışmaların yapılabilmesi için, yenidoğan bir bebek çarpık ayak tanısı aldığında, uygun kodlama, yeterli bilgi kaydı ve bilgilerin ulusal bir veri ağına aktarılması gibi daha ileri işlemlerin uygulanması gerekmektedir. Böylelikle, yenidoğan çocukların çarpık ayak açısından daha sağlıklı değerlendirilebilir hale gelmesi ve olguların doğru şekilde tespit edilerek kayıt altına alınması mümkün olacaktır. Literatürde genel kabul gören görüş, çarpık ayak olgularının her yeni bin doğumda bir görüldüğü ve yıllık 150.000`den fazla yeni olgunun tespit edildiği şeklindedir. Çarpık ayak risk faktörleri incelendiğinde ise, embriyolojik ve mekanik faktörler ile genetik ve çevresel faktörlerin araştırıldığı, ek olarak maternal risk faktörleri ve akraba evliliği gibi sorunların da incelendiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler : çarpık ayak; epidemiyoloji; risk faktörleri