TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 3     (Sayfalar: 162-167)

Doğuştan çarpık ayak etiyolojisi

Mehmet Akif Altay 1, Baki Volkan Çetin 1

1 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.25
Görüntüleme: 763
 - 
İndirme : 859

Bu çalışmanın amacı, okuyucuya pes (talipes) ekinovarus (PEV) etiyolojisiyle ilgili güncel bilgileri aktarmaktır. Çünkü, son gelinen noktada pes ekinovarusun etiyololojisi hala belirsizdir. Konuyla ilgili birçok araştırmacının yaptığı çok sayıdaki çalışmalarda tespit ettikleri farklı etiyolojik faktörlere rağmen, henüz tam anlamıyla tatmin edici bir sonuca ulaşılamamıştır. Çalışmalar, histopatolojik incelemeler, embriyolojik gelişimdeki aksaklıklar, genetik alt yapı çalışmaları ve sendromik birlikteliklerin incelendiği birçok açıdan yapılmıştır. Histopatolojik bulgularla ilgili genel kanı, gerçek neden olmasalar da, bunların pes ekinovarus tedavisine direnci ve devamını açıklamaya yardımcı olacağı şeklindedir. Histopatolojik değişiklikleri anlamak ve yardımcı parametreleri ortaya çıkarmak, deformitenin izleminde yardımcı olabilir. Her ne kadar dismorfik talar baş ve navikular dislokasyon fetal gelişim evrelerinde görülmüyor olsa da embriyolojik gelişim, etkilenen ekstremitede başlangıç tomurcuğunun yanlış diferansiyasyonuyla ilişkili durmaktadır. İzole PEV`in genetik alt yapıyla ilişkisini desteleyen çok sayıda yayın olmakla birlikte, henüz majör bir neden tespit edilememiştir. Pes ekinovarus, miyelodispazi, artrogripozis ve diğer birçok konjenital anomali ve sendromlarla olan birlikte olabilir; ancak, büyük çoğunlukla izole doğumsal bir defekt olup idiyopatik olarak tanımlanmaktadır. Bu makale, tüm bunlara değinirken, nerede olduğumuzla ilgili fikir vermeyi amaçlamaktadır. Etiyolojik temelin anlaşılması, pes ekinovarus için bir sınıflamanın yapılabilmesine olanak sağlayarak, hem prognoz hem de tedavi seçiminde yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler : çarpık ayak; etiyoloji; talipes ekinovarus