TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 3     (Sayfalar: 168-172)

Doğuştan çarpık ayakta patolojik anatomi ve kinematik

Adnan Sevencan 1, Erol Göktürk 1

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.26
Görüntüleme: 483
 - 
İndirme : 363

Doğuştan çarpık ayak, etiyolojisi kesin bilinmemekle beraber, sık görülen doğumsal bir hastalıktır. Ayak orta ve ön kısmında adduksiyon, arka kısmında varus, bilek ekleminde ekinus ve kavus deformiteleri ile karakterizedir. Talus kemiği, talo-kalkaneo-naviküler eklemler ve mediyal yumuşak doku kontraktürleri, patolojideki ana etmenlerdir. Bu makale çarpık ayaktaki güncel patolojik anatomi bulgularını ve bunlara bağlı gelişen kinematik bozuklukları gözden geçirecektir.

Anahtar Kelimeler : çarpık ayak; talipes ekinovarus; patoloji; anatomi; alçı kalıpları