TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 3     (Sayfalar: 178-181)

Doğuştan çarpık ayakta sınıflamalar

İsmail Safa Satoğlu 1, Haluk Berk 1

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.28
Görüntüleme: 695
 - 
İndirme : 1032

Doğuştan çarpık ayak hastalığı, etiyolojik nedenlerine ve hastalığın şiddetine göre sınıflamalara ayrılabilir. Bu yazı içerisinde, etiyolojik nedenlere ek olarak özellikle Dimeglio ve Pirani sınıflamalarına ayrıntılı olarak değinilmiş, sınıflamaların alt başlıkları ve kurguları açıklanmaya çalışılmış, bazı araştırmacıların sınıflamaları güvenilirlik açısından değerlendirdikleri çalışmalardan da örnekler verilmiştir. Özetle, doğuştan çarpık ayak sınıflamaları, olguların şiddetinin belirlenmesinde ve çalışmaların birbirleriyle karşılaştırılabilmesinde büyük katkı sağlamış olmakla birlikte, tüm araştırıcıların hemfikir olduğu, prognoz konusunda ön fikir veren, tedaviyi tüm ayrıntıları ile yönlendirebilen mükemmel bir sınıflama hala geliştirilebilmiş değildir.

Anahtar Kelimeler : çarpık ayak; doğumsal kusurlar; sınıflamalar; Pirani; Dimeglio