TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 3     (Sayfalar: 194-197)

Ponseti metodu ile tedavi edilen hastalarda ayak abduksiyon cihazı kullanım prensipleri

Altuğ Yücekul 1, Cemalettin Aksoy 1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.31
Görüntüleme: 510
 - 
İndirme : 823

Ponseti metodu, idiyopatik çarpık ayaklı ayaklara müdahalede kabul edilmiş ve ortopedi cerrahları tarafından başarı ile uygulanan bir metoddur. Başlangıçtaki düzeltmeyi takiben, rekürren deformite gelişmesini en aza indirmek amacıyla, ayak abduksiyon cihazı kullanımı önerilen uzun bir koruma dönemi bulunmaktadır. Korreksiyonu korumada konvansiyonel ayak ve ayak bileği ortezleri başarısız olmaktadır, bu yüzden çeşitli ayak abduksiyon cihazları geliştirilmiştir. Uzun dönem başarı için bilinmesi gereken ise, ortezin tipinden bağımsız olarak, cihaz kullanım protokollerine bağlı kalınması gerektiğidir.

Anahtar Kelimeler : çarpık ayak; Ponseti; ayak abdüksiyon cihazı