TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 3     (Sayfalar: 203-207)

İleri yaş doğuştan çarpık ayak konservatif tedavisi

Timur Yıldırım 1, Avni İlhan Bayhan 1, Ayşegül Bursalı 2

1 S.B. Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Özel Hekim

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.33
Görüntüleme: 499
 - 
İndirme : 944

İleri yaş pes ekinovarusun tedavisinde amaç, infantil dönemde olduğu gibi tabanıyla basan, ağrısız ve fonksiyonel bir ayak elde etmektir. Ancak, yaşın ilerlemesi ile birlikte kemik ve eklemler deformiteye adapte olur, ayak daha sert bir yapıya bürünür ve böylelikle, alçı ile düzeltmeye daha dirençli bir hal alır. İhmal edilmiş pes ekinovaruslu ayakların Ponseti tekniği ile tedavisi öncesi, yumuşak dokuların esnetilmesi için 5–10 dakika manipülasyon uygulanması gereklidir. Gerek manipülasyon, gerekse alçılama sırasında çocuğun sakin kalması, işlemin sağlıklı yürütülmesi açısından önemlidir. Manipülasyon uygulanmış ayaklar, diz üstü alçı ile tespit edilir ve düzelme elde edilene kadar 1–2 haftalık aralarla alçılanır. Ayak ön ve orta kısım deformitelerinin alçı ile düzeltilmesi sonrası, ekin deformitesinin düzeltilmesi için aşilotomi veya aşiloplasti uygulanması gerekir. Deformitenin nüks etmemesi için, infantil dönemde olduğu gibi, Ponseti cihazı veya AFO kullanılmalıdır. Ponseti alçılama tekniği, ileri yaş pes ekinovaruslu hastaların plantigrad, esnek ve fonksiyonel bir ayak elde etme hedefine ulaşmak için uygulanabilecek, ucuz, basit ve etkili bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler : talipes ekinovarus, ihmal edilmiş; çarpık ayak; alçılama; Ponseti tekniği