TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 4     (Sayfalar: 252-257)

Bel ağrısı tanı ve tedavisinde kırmızı ve mavi bayraklar

H. Yener Erken 1

1 Özel Şişli Kolan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Okmeydanı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.41
Görüntüleme: 1223
 - 
İndirme : 382

Bel ağrısı çeken çoğu hasta basit bir tedaviyle düzelmesine rağmen, bel ağrılı hastada doğru bir değerlendirme, altta yatan ciddi patolojilerin ortaya konulabilmesi için çok önemlidir. Bel ağrısında kırmızı bayrak olarak adlandırılan neoplastik sorunlar, enfeksiyon, kauda ekina sendromu ve kırık gibi bulgular, ciddi patolojileri düşündüren semptomlardır. Bu semptomların varlığı, hastanın omurga cerrahına yönlendirilmesini ve ayrıntılı bir incelemeyi gerektirir.

Psikososyal faktörlerin de bel ağrısına bağlı uzun dönem sakatlık ve geç işe dönüşte önemli bir rolünün olduğu bildirilmektedir. Hekimin psikososyal faktörleri değerlendirmesine yardımcı olmak amacıyla, kırmızı bayrakların yanı sıra değişik renkte bayraklardan oluşan bir tanımlama sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemde, mavi bayrak işle ilgili algıları bel ağrısının iyileşmesini etkileyen hastayı tanımlar. Birçok mavi bayrak bulgusu tanımlanmış olup, literatürdeki derlemeler `iyileşme`nin en iyi prognostik göstergesinin, işe dönüş beklentisi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler : bel ağrısı; kırmızı bayraklar; mavi bayraklar