TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 4     (Sayfalar: 271-281)

Bel ağrısı olan hastalarda lomber sagittal denge bozuklukları mutlaka akla getirilmelidir

Mehmet Bülent Balioğlu 1, Akif Albayrak 1, Yunus Atıcı 1

1 S.B. Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Omurga Cerrahisi ve Artroplasti Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.44
Görüntüleme: 685
 - 
İndirme : 811

Ağrı, omurga dengesizliği olan erişkinlerde en yaygın belirtilerden biridir. Bel ağrısı ile birlikte, sıklıkla sagittal denge bozuklukları da olabilir. Sagittal düzlemde görülen uyum bozuklukları, ağrı ve sakatlığın giderek artan bir nedeni olarak kabul edilmektedir. Sagittal dengenin, omurga deformiteli erişkin bir hastanın klinik durumu için en önemli ve güvenilir bir radyolojik gösterge olduğu gösterilmiştir. Radyolojik incelemeler ile birlikte, global uyum, bölgesel ve pelvik parametreler de değerlendirilmelidir. Bel ağrısı ile eşlik eden sagittal plan deformiteleri radyolojik olarak değerlendirilirken, özellikle lomber lordoz, sagittal vertikal aksis, pelvik insidans, sakral eğim ve pelvik tilt ölçülmelidir. Bel ağrısı ile birlikte erişkin omurga deformitesi olan hastalarda, Scoliosis Research Society - Schwab sınıflama sistemi kullanılarak, koronal plan deformiteleri yanı sıra sagittal plan değişiklikleri de değerlendirilmelidir. Sagittal planda uyum eksikliği, ağrı, deformite ve sağlıkla ilgili yaşam kalite skorlarında yetersizlik ile sonuçlanabilir. Sagittal düzlemde pozitif bir dengesizlik, sağlıkla ilgili yaşam kalite skorlarında azalmaya yol açarken, sagittal düzlem deformitelerinin cerrahi sonrası olarak düzeltilmesi ile, anlamlı bir iyileşme de gösterilmiştir. Bu nedenlerden dolayı, bel ağrısı olan hastalarda sagittal denge bozuklukları ve hasta yaşam kalite fonksiyonel sonuçları, değerlendirme ve tedavinin planlanması açısından göz önünde tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : bel ağrısı; omurga deformiteleri, erişkin; denge, sagittal; dengesizlik, sagittal